Kde? Miesto, kde kurz nordic walking bude prebiehať si dohodneme podľa požiadavky, avšak maximálne do 15 km od Liptovského Mikuláša. Po dohode, za príplatok aj ďalej. Počet osôb: maximálne 10 Dĺžka kurzu: 60 minút Úroveň: Účastník kurzu Dolaďovanie techniky by mal mať zvládnuté základy techniky Nordic Walkingu (napríklad na individuálnom alebo skupinovom kurze). Ak ste absolvovali niektorý z týchto kurzov a chcete sa walkingu venovať aj naďalej, Dolaďovanie techniky je ideálne do 30 dní po ukončení kurzu, aby sa nadobudnuté poznatky upevnili. Cieľ: spätná väzba, napravenie a doladenie chôdze Cena: 5€/osoba (v cene je aj požičanie palíc) Priebeh kurzu:
  • Zopakovanie teórie
  • Spoločná chôdza, doladenie techniky
  • Video analýza chôdze